Védőnői álláspályázat

.

Hévízgyörk Község Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Hévízgyörk Község Önkormányzat Védőnői Szolgálat

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest Megye 2192 Hévízgyörk, Kossuth L.u.123.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott feladatok és a 26/1997.(IX. 03.) NM rendelet szerinti iskolavédőnői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, védőnő diploma,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Három hónapos próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • B kategóriás jogosítvány és saját autó előnyt jelent
 • Jó kommunikációs készség
 • Jó problémamegoldó készség
 • Önálló munkavégzési képesség
 • Terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz,
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata
 • Motivációs levél,
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. június 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukesné Csábi Ágnes jegyző nyújt, a 06/30-373-3492-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Hévízgyörk Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2192 Hévízgyörk, Kossuth L. u.124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 126/2/2017, valamint a munkakör megnevezését: védőnő
 • Személyesen: Lukesné Csábi Ágnes jegyző, Pest megye 2192 Hévízgyörk, Kossuth L.u.124.

A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje: 2017. május 31.

Pályázatokat Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el a pályázati határidő lejártát követő első ülésén.

A Képviselő-testület fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.hevizgyork.hu

www.mave.hu

www.askhatvan.hu

www.galgatv.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. 03.20.