Havad

kapuAz Erdélyi- medence keleti térségében festői szépségű dombok között a Kisküküllő egyik mellékvölgyében húzódik meg Havad község a maga 1500 lakosával. Községünk egyike Maros megye legkisebb községeinek. Sajnos mind az öt településről elmondható, hogy elöregedő képet mutatnak, hiszen az összlakosság nagyobb része 50-60 év között , illetve fölött van.Természetes növénytakaróját erdők, bükkösök, gyertyánosok, tölgyesek, rétek és nádasok alkotják.  A község egységét a hozzá nemcsak közigazgatásilag, hanem lelkileg, szellemileg is szorosan kapcsolódó öt, ősi székely falu teremti meg, így: Vadasd, Szentsimon, Rigmány, Geges, Havad. A község összterülete mintegy 21 négyzetkilométer.Mind az öt falu székely település a legrégebbi időkből, lakói reformátusok. Etnikai összetétele szempontjából községünk majdnem teljes egészében magyar. A más nemzetiségűek nagyobb részét a roma lakosság képezi. Ők szám szerint 106- on, román nemzetiségű lakos pedig mindössze 5 él a község falvaiban. 1948 óta Havad a község közigazgatási központja. Itt találhatóak a fontosabb közintézmények: nyolcosztályos általános iskola, egészségügyi központ, rendőrség, polgármesteri hivatal.A község gazdaságára jellemző a gabonatermesztés, a gyümölcstermesztés és az állattenyésztés.A földek megmunkálását szinte teljes egészében gépekkel végzik. A falvak lakói  mindent  megtermelnek  saját  szükségletükre. Megemlithetjük a zöldségtermesztést is, mivel ez a gazdasági  ág  az  utóbbi  években  jelentősen fejlődött, habár csak helyi  szinten.   A  községre  a szarvasmarha, ló, juh, sertés és a baromfi tartása a jellemző, de vannak gazdák, akik méhészettel foglalkoznak viszonylag eredményes szinten.

   
Havad község falvainak monográfiája és a községgel kapcsolatos információk: http://gfyendre.uw.hu  
Rigmány weboldala, huszárok: http://rigmany.uv.ro  
Havadi Iskola weboldala: http://havadiskola.uw.hu  
Nyárádmagyarósi iskola weboldala: http://mskola.uw.hu